Contact info:

E-Waterbus Sp. z o.o.
ul. Białostocka 7, 16-300 Augustów, Polska
KRS0000800038
NIP8461667373
Telephone: +48 517 440 556
Mail: p.kiljanczyk@electricboats.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.